Vedení podvojného účetnictví

 • zaúčtování pokladních dokladů
 • zaúčtování vydaných a přijatých faktur
 • zaúčtování výpisů z účtu
 • zaúčtování ostatních účetních dokladů
 • zpracování měsíčních uzávěrek
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • spolupráci s auditory
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem
 • zpracování ročního vyúčtování
 • podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob

Provádění odečtů, rozúčtování nákladů na otop, teplou a studenou vodu dle odečtů indikátorů topných nákladů a vodoměrů na všech výtocích v objektu a zpracování výstupních sestav

 • odečty bytových měřidel
 • pořízení vstupních dat (odečty, zálohy, přenos dat z přenosového média)
 • pořízení a rozúčtování nákladů za vyhodnocené období
 • soupis spotřeb nájemníků, sumarizace

Další služby

 • vypracování nových výpočtových listů
 • předpis a výběr záloh a příspěvku do fondu oprav
 • kontrola přijatých plateb, penalizace dlužníků a vymáhání pohledávek
 • zajišťování nutných kontrol, revizí a zkoušek technického zařízení
 • příprava podkladů pro shromáždění a schůze výboru, tvorba pozvánek
 • vedení veškeré korespondence, plateb a vyúčtování e elektronické podobě
 • archivace dle zákona
 • příprava podkladů pro banku v případě čerpání úvěru
 • průběžná pasportizace domů a bytů dle skutečného stavu
 • zajištění bezporuchového provozu domu (voda, plyn, topení) vč. 24hodinové pohotovostní služby
 • zajištění údržby
 • sjednávání běžných oprav
 • vypracování poptávek na rekonstrukci domu – provedeme výběrové řízení 
 • vyhodnocení nabídek 
 • vyřízení případných dotací od MMB
 • zajištění vyřízení případných dotací – Zelená úsporám, Panel Plus...

Při převzetí od současného správce

 • provedeme pasportizaci bytů a domů dle skutečného stavu
 • projdeme s vámi byty a celý dům
 • zjistíme technickou vybavenost 
 • sepíšeme závady 
 • zrevidujeme vaše náklady 
 • navrhneme odpovídající řešení

 

Poptat řešení

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat a navrhneme Vám řešení na míru.