Správa nemovitostí

ÚČETNICTVÍ

Kompletní vedení účetnictví, vyúčtování plateb, evidence nákladů a další.

NÁJEMNÉ A SLUŽBY

Předpis nájemného a služeb spojených s užíváním bytů a evidence plateb.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Zajištění povinnosti v oblasti požární ochrany, pravidelných revizí i úklidu. Zastupování při jednání s dodavateli služeb, a další.

CO UMÍME

Administrativní management

Vedení technické a provozní dokumentace a účetnictví. Správa smluv a výběrových řízení, evidence závad a řízení jejich odstraňování.

Správa a organizace

Vedení evidence o nájemcích, bytech i nebytových prostorech. Stanovení a předpis měsíční úhrady i zpracování ročních vyúčtování.

Technický management

Technický provoz a údržba, kontrola provozního stavu. Zajištění údržby a oprav společných částí budovy.

Účetnictví a daně

Zaúčtování pokladních dokladů, vydaných i přijatých faktur a jiných dokladů. Zpracování podkladů pro daňové přiznání.

 Vedení evidence BJ, NJ a domů, včetně pasportizace.

Zajištění povinnosti v oblasti požární ochrany a pravidelných revizí včetně následných oprav.

Zajištění pravidelných revizí dle zákonů v BJ a NJ a kontrola nápravných opatření, včetně upozornění na jejich neplnění.

Zastupování při jednání s dodavateli služeb (el. energie, plyn, voda, odpady apod.).

Zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, pokud se na tom vlastníci dohodnou.

Zajištění úklidu chodníků a údržby zahrady, pokud se na tom vlastníci dohodnou.

Zajištění zabezpečení a pravidelných kontrol technologií ve společných prostorách domů, dle pokynů jejich obsluhy.

Zajištění drobných oprav a údržby nemovitostí, po předchozím odsouhlasení s mandantem.

Zajištění nepřetržité havarijní služby .

Zajištění bezhotovostních plateb, vypracování příkazu k úhradě. 

Zajištění veškerých platebních povinností na základě předaných smluv

Vypracování rozpočtu na potřebné opravy, rekonstrukce, modernizace dle stavu budovy

Sledování záručních lhůt a vyřizování případných reklamací.

Archivace dokumentů po dobu správy nemovitostí.

Zajištění pojištění nemovitostí na základě písemného požadavku a vyřizování případných likvidací pojistných událostí.

Zajištění provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor.

Poradenství při spravování majetku, financí apod.

Organizace shromáždění vlastníků a členských schůzí

 

Poptat řešení

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat a navrhneme Vám řešení na míru.

Vaše jméno 
Váš email 
Zpráva 
    

Legislativa

  • Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií
  • Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 372/2001 Sb.
  • Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
  •    více zde

Štír servis s.r.o., Botanická 24, 602 00 Brno

Tel.: +420 734 80 36 70, sprava@stirservis.cz