Správa nemovitostí

ÚČETNICTVÍ

Kompletní vedení účetnictví, vyúčtování plateb, evidence nákladů a další.

NÁJEMNÉ A SLUŽBY

Předpis nájemného a služeb spojených s užíváním bytů a evidence plateb.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Zajištění povinnosti v oblasti požární ochrany, pravidelných revizí i úklidu. Zastupování při jednání s dodavateli služeb, a další.

CO UMÍME

Administrativní management

Vedení technické a provozní dokumentace a účetnictví. Správa smluv a výběrových řízení, evidence závad a řízení jejich odstraňování.

Správa a organizace

Vedení evidence o nájemcích, bytech i nebytových prostorech. Stanovení a předpis měsíční úhrady i zpracování ročních vyúčtování.

Technický management

Technický provoz a údržba, kontrola provozního stavu. Zajištění údržby a oprav společných částí budovy.

Účetnictví a daně

Zaúčtování pokladních dokladů, vydaných i přijatých faktur a jiných dokladů. Zpracování podkladů pro daňové přiznání.

 • vedení evidence o nájemcích, resp. vlastnících
 • vedení evidence o bytech (pasportizace), nebytových prostorech
 • stanovení a předpis jednotlivých položek měsíční úhrady
 • vedení evidence předpisů a plateb vlastníků resp. nájemců 
 • vedení a aktualizace evidence dlužníků
 • zpracování ročního vyúčtování služeb dle platných předpisů (spol. elektřina, voda, úklid...)
 • pravidelná roční kontrola vlastníků jednotek dle výpisu z katastru

Poptat řešení

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat a navrhneme Vám řešení na míru.

Vaše jméno 
Váš email 
Zpráva 
    

Legislativa

 • Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 372/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
 •    více zde

Štír servis s.r.o., Botanická 24, 602 00 Brno

Tel.: +420 734 80 36 70, sprava@stirservis.cz