Správa nemovitostí

ÚČETNICTVÍ

Kompletní vedení účetnictví, vyúčtování plateb, evidence nákladů a další.

NÁJEMNÉ A SLUŽBY

Předpis nájemného a služeb spojených s užíváním bytů a evidence plateb.

TECHNICKÉ SLUŽBY

Zajištění povinnosti v oblasti požární ochrany, pravidelných revizí i úklidu. Zastupování při jednání s dodavateli služeb, a další.

CO UMÍME

Administrativní management

Vedení technické a provozní dokumentace a účetnictví. Správa smluv a výběrových řízení, evidence závad a řízení jejich odstraňování.

Správa a organizace

Vedení evidence o nájemcích, bytech i nebytových prostorech. Stanovení a předpis měsíční úhrady i zpracování ročních vyúčtování.

Technický management

Technický provoz a údržba, kontrola provozního stavu. Zajištění údržby a oprav společných částí budovy.

Účetnictví a daně

Zaúčtování pokladních dokladů, vydaných i přijatých faktur a jiných dokladů. Zpracování podkladů pro daňové přiznání.

 • plánovaná kontrolní činnost stavebně – technického stavu spravované nemovitosti
 • provádění kontroly provozního stavu spravované nemovitosti, včetně kontroly kvality provádění smluvně zajištěných služeb spojených s užíváním nájemních prostor, společných prostor budovy a pozemku
 • zajištění údržby a oprav společných částí budovy (údržba osvětlení vč. zajištění nákupu materiálu - žárovky, zářivky apod., mazání vložek zámků, zajištění malování společných prostor, výměny skleněných výplní oken v prostorech budovy apod.)
 • zajištění provádění kompletních revizí elektroinstalací, hromosvodů, rozvodů zemního plynu, vody, tepla a teplé užitkové vody, kanalizace a protipožárních opatření ve společných částech budovy a kotelny, včetně zabezpečení odstranění případně zjištěných závad
 • zajištění prohlídek a čištění komínů
 • zajištění revizí, údržby a oprav výtahů
 • vykonávání činnosti dozorce výtahu (pokud je zřízena)
 • pravidelná údržba (drobná zámečnická, elektrikářská a instalatérská činnost)
 • provozní obsluha a údržba vč. vlastního nářadí, spotřebu materiálu, náhr. dílů (mazadla, spojovací materiál, apod.)
 • vypracování ročního plánu údržby, revizí a odborných technických prohlídek

Poptat řešení

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat a navrhneme Vám řešení na míru.

Vaše jméno 
Váš email 
Zpráva 
    

Legislativa

 • Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 372/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
 •    více zde

Štír servis s.r.o., Botanická 24, 602 00 Brno

Tel.: +420 734 80 36 70, sprava@stirservis.cz